Roadshow

E koro mā, e kui mā, nā te mata o te kāheru nei koutou i tuku ki te kōpū o te whenua, ā, nā te toi o te pene koutou i hahu ake i roto i te wā nei kia mōhio ai, kia whakamīharo ai o koutou mangainga ki tā koutou i mahi ai, ki tā koutou i whai ai, ki tā koutou i awhero ai, ki tā koutou i whakapono ai, ki tā koutou i tohe ai, ki tā koutou i whawhai ai, tēnei rā te mihi atu, te tangi atu ki a koutou, moe mai, moe mai. E tātou te hunga ora, anei anō rā he kōrero kua puta mō te āhua ki ō tātou tīpuna me te wā ki a rātou. Mei kore ake ngā momo kohikohinga kōrero, i mōhio ai tātou ki te ao o ō tātou tīpuna me te timata o te noho tahi o te whare hauora o Tūwharetoa ki Kawerau, arā, ko te Papa Maengene me te Kura Maengene. Ka whai hua tēnei kaupapa o te whare Hauora o Tūwharetoa ki Kawerau mo ōna uri, tamariki, mokopuna. Whāia, ko te kaupapa tonu o tēnei rangahau he tuku kupu maioha ki ngā kuia, ki ngā koroua me ngā ringa raupā o te iwi me te hapori o Kawerau i roto i ngā tau e haere ake nei mō a rātou kōrero whakatipu i te kupu o te karaipiture me nga kōputu kōrero hei pāinga mo tātou.

Tēnā whai mai, haere mai, tauti mai tātou katoa

  1. Te Anga Whakamua – pivoting towards a new direction.
  2. Mana whakahaere – reviewing the Trust Deed

Mana Whenua only

  • Date: Saturday 6 th May 2023
  • Time: 10:00am – 01:00pm
  • Venue: Tohia-o-te-Rangi Marae

Ngā Hāpori/Tauiwi only

  • Date: Sunday 7 th May 2023
  • Time: 10:00am-01:00pm
  • Venue: Te Hokai Ake Nei Boardroom

More Panui

ANNUAL GENERAL MEETING

November 27, 2022

Annual Plan 2020 2021

December 02, 2020